Vad är filosofi och vad innebär det att filosofera?

Filosofi börjar med en undran, enligt Platon. En undran över sakernas tillstånd. Innan man kan förklara varför något är som det är, måste man först ta reda på vad detta är. Filosofi betyder vän av visheten. Men behöver man komma fram till visheten med stort V. En undran är ju här om denna absoluta vishet finns, dvs den oändliga. Om vi inte tror att den finns, kanske vi ändå kan filosofera kring vilka visdomar som är möjliga.

Att filosofera innebär att använda sig av tänkandet och reflektionen och genom dessa redskap få mer kunskap om hur man själv tänker kring sakernas tillstånd. Kommer vi då närmare sanningen om oss själva, hur vi tänker, ser på världen – kort sagt sanning om vem vi är? Blir vi fulla av visdom.

Att filosofera innebär att problematisera det självklara. Vända upp och ner på det vi ser som en sanning och se på detta utifrån ett annat eller helt enkelt ett nytt perspektiv. Vågar vi? Eller är det bästa att hålla fast vid allt vi är säkra på är en sanning för att inte vår världsbild skall börja rasa samman. Vi lever kanske hellre i lögnen om oss själva som blir livslång. Än värre är möjligen att vi ser andra genom lögnen.

Vågar vi ta risken att avvisa visdomar?!

Advertisements